วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (9)

สัปดาห์ที่ 9 พลังงานกับการเกิดภาวะโลกร้อน / ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น