วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 5 "ภาวะโลกร้อน"
Key Questions
 • ทำไมโลกร้อนขึ้น
 • ภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุอะไร
 • ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • เราจะมีวิธีป้องกันโลกร้อนได้อย่างไีร
 • ทำไมมนุษย์ไม่ช่วยกันดูแลโลก
Activities
 • แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด วารสา่ร หนังสือพิมพ์
 • Brain storming จากข้อมูลที่ศึกษา
 • ดูคลิปปัญหาโลกร้อน
 • สรุปความเข้าใจเป็น Mind mapping, นิทาน, โปสเตอร์/การ์ด, แต่งเพลงแสดงละคร
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
Task
 • Mind mapping สรุปความเข้าใจภาวะโลกร้อน
 • ละคร/เพลง/นิทานภาวะโลกร้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น