วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1-6 (ครู)การสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ของคุณครู เป็นการทบทวนหลังจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเพื่อนำไปวางแผนกิจกรรม
ในสัปดาห์ถัดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น