วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 10 โครงงาน สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด(14 - 17 มี.ค. 2554)
สัปดาห์นี้พี่ๆ ป.5 ได้สรุปสิ่งที่เรียนมาเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านละครเรื่องนรกขุมที่ 5 ยาเสพติด การเต้นบีบอยโยกหรรษาต้านยาเสพติด และคำขวัญรณรงค์ต้านยาเสพติด มีการซุ่มซ้อมอย่างตั้งใจเต็มที่ และทุกคนก็สามารถทำได้ ภายหลังการแสดงทั้งครูและเด็กได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงทั้งสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้การแสดงครั้งหน้ามีการพัฒนาดียิ่งๆขึ้นไป