วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 9 โครงงาน สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด(7 - 11 มี.ค. 2554)
สัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่สุดของโลกอีกครั้งครับคุณเก่งและทีมงานได้สละเวลาพานักเรียนทำอุปกรณ์ประกอบบอลลูนเพื่อส่งลูกโป่งยักษ์ไปนอกโลกที่ความสูงประมาณ 30 กิโลเมตรเพื่อถ่ายภาพของโลกเพื่อที่จะตรวจสอบสมมติฐานที่ว่าโลกกลมจริงหรือไม่ และนักเรียนได้สรุปองค์ความรู้เป็น Mind Mapping ด้วยนะครับ เราไปดูพร้อมกันเลยครับ

สัปดาห์ที่ 8 โครงงาน สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด(28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2554)

สัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอหรือสื่อความเข้าใจในรูปแบบต่างๆครับ เช่น การแต่งนิทาน การแต่งคำขวัญทำเป็นที่คั่นหนังสือ หรือการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม PowerPoit จะสนุกสนานแค่ไหนไปดูภาพกิจกรรมด้วยกันได้เลยครับ

สัปดาห์ที่ 7 โครงงาน สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด(21 - 25 ก.พ. 2554)

สัปดาห์ที่ 7 นี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่คนทั่วไปมองข้ามครับ เช่น น้ำอัดลม ผงชูรส ขนมขบเคี้ยว อาหารจานด่วน โทรศัพท์มือถือ เกมคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต และได้ไปทัศนศึกษาด้วยนะครับ จะสนุกสนานแค่ไหนเราไปดูพร้อมกันเลยครับ

สัปดาห์ที่ 6 โครงงาน สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด(14 - 17 ก.พ. 2554)

สัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับที่สุดของโลก แปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมจึงได้เรียนเรื่องนี้ เพราะว่าช่วงที่เลือกหัวข้อโครงงานมีเด็กจำนวนหนึ่งอยากเรียนรู้เกี่ยวกับที่สุดของโลกครับ

สัปดาห์ที่ 5 โครงงาน สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด(7 - 11 ก.พ. 2554)

สัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ปัญหายาเสพติด ผลกระทบและทางออก ซึ่งมีทั้งวิทยากรตำรวจมาให้ความรู้เล่าประสบการณ์คดีต่างๆ ดูคลิปวิธีการแก้ปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นบรรยายโดยพระพยอม กัลยาโณ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระมหาวุฒิชัย วชิรเวธี นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองมาร่วมเรียนรู้ด้วยนะครับ จะสนุกแค่ไหนเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับ

สัปดาห์ที่ 4 โครงงาน สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด(31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2554)

สัปดาห์นี้นักเรียนได้ค้นคว้าเกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเสพติด โรคที่เกิดจากการเสพสิ่งเสพติด และวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ครับ ได้ดูภาพยนตรืเรื่อง น.ช. นักโทษชายด้วยนะครับจะสนุกแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับ

สัปดาห์ที่ 3 โครงงานสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด (วันที่ 24-27 มกราคม 2554)

สัปดาห์พี่ ชั้นป.5 จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ / โทษ และสาเหตุของการติดสิ่งเสพติดครับ

สัปดาห์ที่ 2 โครงงานสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าสิ่งเสพติด (วันที่ 17 - 21 มกราคม 2554))

สัปดาห์นี้พี่ๆ ป. 5 ได้วางแผนกิจกรรมต่างๆที่จะเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ หรือที่เรียนว่าปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ นั่นเองครับ นอกจากนี้ยังได้ช่วยกันวาดภาพศิลปะเพื่อตกแต่งห้องให้มีสีสันสวยงามด้วยจะสนุกแค่ไหนลองมาดูกันได้เลยครับ

สัปดาห์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ เลือกหัวข้อที่จะเรียน (วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2554)

เปิด Quarter ที่ 4 มาวันแรกนักเรียนหลายคนต่างดีใจได้เจอกับเพื่อนๆ และต่างมีคำถามอยู่ในใจว่า Quarter ที่ 4 นี้พี่ๆชั้น ป. 5 อยากจะเรียนเรื่องอะไรดี ครูได้เปิดภาพยนตร์เรื่องสามชุกให้นักเรียนดูปรากฎว่าทุกคนดูอย่างตั้งใจดีมากไม่ยอมมีใครลุกไปไหนเลยจนกระทั่งภาพยนตร์จบ และในที่สุดเราก็ได้หัวข้อที่จะเรียนคือ "สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด" จะสนุกแค่ไหนเราไปดูกันเลย