วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 7 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ


สัปดาห์ที่ 7 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (13 - 17 กันยายน 2553)

สัปดาห์นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนได้ค้นหามากมายดังนี้ครับ

Key Questions
 • ปรากฏการณ์ธรรมชาติคืออะไร ? มีิอะไรบ้าง ? เกิดขึ้นได้อย่างไร?
 • ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลกอย่างไรบ้าง ?
 • ถ้าโลกหยุดหมุนรอบตัวเองจะเกิดอะไรขึ้น
 • ถ้าไม่มีดวงจันทร์จะส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อโลก...อย่างไร ?
Activities
 • นักเรียนจับฉลากเลือกหัวข้อที่จะได้ค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น การเกิดพายุลูกเห็บ หิมะตก น้ำขึ้น - น้ำลง ข้างขึ้นข้างแรม ฝนดาวตก ฟ้าผ่า -ฟ่าร้อง ลมบก - ลมทะเล ฯลฯ
 • ดูคลิปปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในหัวข้อต่างๆิ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ Show & Share หัวข้อที่ตนเองค้นคว้ามาให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง
 • แบ่งกลุ่มแสดงละคร / บทบาทสมมติ เกี่ยวกับเรื่องที่ค้นคว้า
 • แบ่งกลุ่มค้นคว้าและการทดลองเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 • ดูภาพยนตร์เรื่องจริงช็อคโลก
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
Task
 • แผ่นพับการเกิดปรากฏการธรรมชาติแบบต่างๆ
 • การนำเสนอ Show & Share
 • การแสดงละคร / บทบาทสมมติ
 • ทดลองเกี่ยวการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น การเกิดรุ้งกินน้ำ สุริยุปราคา ฝน เมฆ ฯลฯ
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น