วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (7)

สัปดาห์ที่ 7 การอนุรักษ์พลังงาน / 108 วีธีลดภาวะโลกร้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น