วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (6)

สัปดาห์ที่ 6 พลังงานทางเลือก (ไบโอดีเซล โซลาร์เซลล์ ไบโอแก๊ส ชีวมวล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น