วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Week1 Quarter1/2555 : สร้างฉันทะและแรงบันดาลใจ

     ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2555
ชั้น ป.6 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ คุณครูโอ๋ได้จัดบรรยากาศของห้องเรียนด้วยการสร้างรูปโลกที่แบ่งส่วนเป็นป่าไม้ถูกทำลาย แห้งเหี่ยวเฉา ปราศจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

บรรยากาศห้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นชง
- ครูและนักเรียนทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เดินจับมือชมธรรมชาติรอบๆ บริเวณโรงเรียนฯ แล้วเล่าเรื่องสิ่งที่พบเห็น
- ครูเปิดสารคดีเรื่อง Home และ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสรรพสิ่ง ให้นักเรียนดู และอ่านวรรณกรรมเรื่อง คนปลูกต้นไม้ ให้นักเรียนฟัง

ขั้นเชื่อมสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจชมธรรมชาติและการดูสารคดี ด้วยการตั้งคำถามใสีการะดาษการ์ด
คนละ 3 คำถาม (Card and Chart)

ขั้นใช้

นักเรียนสรุปความเข้าใจจากการดูสารคดี การฟังเรื่องราวคนปลูกต้นไม้และการสำรวจ

สรุปรายสัปดาห์ที่ 1 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ค. 2555

 ตัวอย่างชิ้นงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น