วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 4 โครงงาน สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด(31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2554)

สัปดาห์นี้นักเรียนได้ค้นคว้าเกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเสพติด โรคที่เกิดจากการเสพสิ่งเสพติด และวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ครับ ได้ดูภาพยนตรืเรื่อง น.ช. นักโทษชายด้วยนะครับจะสนุกแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น