วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 8 โครงงาน สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด(28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2554)

สัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอหรือสื่อความเข้าใจในรูปแบบต่างๆครับ เช่น การแต่งนิทาน การแต่งคำขวัญทำเป็นที่คั่นหนังสือ หรือการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม PowerPoit จะสนุกสนานแค่ไหนไปดูภาพกิจกรรมด้วยกันได้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น