วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 3 โครงงานสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเสพติด (วันที่ 24-27 มกราคม 2554)

สัปดาห์พี่ ชั้นป.5 จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ / โทษ และสาเหตุของการติดสิ่งเสพติดครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น