วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่5 (เพิ่มเติม)

สัปดาห์ที่5    
ขั้นใช้
เด็กๆ แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันวางแผน สร้างสรรค์ตัวละคร ฉาก เตรียมทำแอนิเมชัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น