วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 6 ลงมือทำ

สัปดาห์ที่ 6 ลงมือทำ
ขั้นใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือถ่ายทำแอนิเมชันตามแผนและ Story Board ที่วางไว้
- เมื่อพบปัญหา เช่น ภาพไม่นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไม่สมจริง อุปกรณ์ไม่มี แต่ละกลุ่มก็ระดมสมอง
ช่วยกันแก้ปัญหา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น