วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 7 ถ่ายทำแอนิเมชัน


ขั้นเชื่อม
- นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าภาพที่ถ่ายเสร็จแล้วให้เพื่อนๆ ดู และช่วยกันสะท้อนผลงาน
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ขั้นใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันตาม Story board
(วาดภาพ,ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น