วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 9 Mind Mapping หลังเรียน

ขั้นใช้
นักเรียนสรุปความเข้าใจจากการเรียนรู้ตลอด 9 สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็น Mind Mapping หลังเรียน
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความงอกงามกับ  Mind Mapping ก่อนเรียน ที่ทำไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น