วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

นักเรียนจะตัดต่อแอนิเมชันให้น่าสนใจได้อย่างไร


ขั้นชง
- ครูกระตุ้นด้วยการตั้งคำถาม นักเรียนจะตัดต่อแอนิเมชันให้น่าสนใจได้อย่างไร
- คุณครูแนะนำครูอ้อน พี่ ม. 1(พี่ช้าง พี่เก่งและพี่โจ๊ก) ที่จะมาให้คำแนะนำน้องๆ ในการตัดต่อโดยใช้ระบบLenux
- พี่ ม. 1 เปิดตัวอย่างผลงานที่ตัดต่อโดยใช้ระบบ Linux ให้น้องๆ ดู
ขั้นเชื่อม 
- คุณครู พี่ ม. 1และน้องๆ ป. 6สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิด เห็นร่วมกัน (Brainstorming) เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของการตัดต่อแอนิเมชันโดยใช้ระบบ Linux และ Window
- พี่ ม. 1 สาธิตการตัดต่อ และให้น้องๆ มีส่วนร่วมในการทดลองทำ
ขั้นใช้
นักรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่อแอนิเมชันโดยมีพี่ .1 คอยให้คำแนะนำ 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น