วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทำไมต้องสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ ????"สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1"
การได้มาซึ่งหัวข้อโครงงาน
ลังจากเด็กๆ ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ ก็จะสรุปความเข้าใจในกิจกรรมที่ได้ทำในสัปดาห์นั้นเป็นความเข้าใจของตนเองผ่าน ข้อความ รูปภาพ Mind mapping เพื่อเป็นองค์ความรู้ของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น