วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาระงานของคุณครู "วิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อเชื่อมโยงกับสาระอื่นๆ "


Mind mapping เนื้อหา (ครู)
เพื่อให้ครูมองเห็นภาพกว้างๆหรือเนื้อหาทั้งหมดของโครงงานที่จะสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น