วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์การทำปฏิทิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์เป็นการวางแผนกิจกรรมและชิ้นงานระยะยาวที่จะเกิดขึ้นใน 10 สัปดาห์ข้างหน้า
ซึ่งเด็กๆ จะนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาลำดับความสำคัญก่อน แล้วช่วยกันระดมสมองทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
โดยมีคุณครูคอยแนะนำและเพิ่มเติมกิจกรรม เพื่อไม่ให้หลุดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น