วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จัดหมวดหมู่ทางความคิดจากสิ่งที่ได้ดู

"จัดหมวดหมู่ทางความคิด"
จากสิ่งที่ได้ดู ได้เห็น
เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น