วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จัดหมวดหมู่ความคิดเขียนสี่งที่เห็น ได้ดูจากภาพยนตร์และสารคดี
โดยใช้เครื่องมือคิด Card and Chart
เพื่อจัดหมวดหมู่ความคิด

เครื่องมือนี้จะช่วยให้เกิดการคิดวิเคราะห์ คือการแยกแยะข้อมูลและสังเคราะห์โดยการระบุประเภทหรือหัวข้อร่วมกัน

1 ความคิดเห็น:

  1. เมื่อเด็กได้เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจเองจะทำให้บรรยากาศการเรียนน่าตื่นเต้นและสนุกตื่นเต้นและท้าทายมากยิ่งขึ้น

    ตอบลบ