วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3ารสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ ทำให้เด็กๆ ได้คิด ไตร่ตรอง ทบทวน ขมวดองค์ความรู้ของตนเองจากการศึกษาค้นคว้า
การนำเสนอ การสนทนาแสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนๆและคุณครู

2 ความคิดเห็น: