วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 3 สรุปความเข้าใจจากการค้นคว้าและนำเสนอ "ทรัพยากร"หลังจากเด็กๆ ได้แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
  1. น้ำ
  2. หอน แร่
  3. ป่าไม้
  4. พลังงาน
  5. ดิน
เด็กๆ ได้สรุปความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทรัพยากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น