วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทำไมต้องทำ Mind mapping ก่อนเรียน????Mind mapping ก่อนเรียน (นักเรียน)
ป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่เด็กได้ทำหลังจากเลือกหัวข้อและได้โครงงานที่อยากเรียนรู้แล้ว
เด็กๆ จะได้เขียนสรุปสิ่งที่รู้แล้วเป็น Mind mapping ก่อนเรียน ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงสู่การประเมินผล
ให้เห็นความ
แตกต่างของการสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ชัดเจนสามารถประเมินผล เห็นความงอกงามของเด็กๆ
จากการเรียนโครงงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น