วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 3 แอนิเมชันมีความหมาย ความเป็นมาและมีความสำคัญอย่างไร
สัปดาห์ที่ 3 แอนิเมชันมีความหมาย ความเป็นมาและมีความสำคัญอย่างไร
ในสัปดาห์นี้เด็กๆ ได้แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม ค้นหาข้อมูล นำเสนอและติดผนัง Wall Thinking ให้นักเรียนได้เดินอ่านและสรุปความเข้าใจเป็น Mind Mapping รวมทั้งได้จินตนาการออกแบบอารมณ์ของตัวละครเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำแอนิเมชัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น