วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 4 ข้อดี ข้อเสีย การเลือกรับสื่อและกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์มีความสำคัญอย่างไร


สัปดาห์ที่ 4 ข้อดี ข้อเสียการเลือกรับสื่อและกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์
มีความสำคัญอย่างไร

คุณครูเล่าข่าวปัญหาอาชญากรรมจากการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสมให้เด็กๆ ฟัง เช่น การละเมิดทางเพศ การชิงทรัพทย์ เด็กๆร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ และแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถาม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาตามหัวข้อดังนี้
- เทคโนโลยีสารสนเทศและแอนิเมชันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
- กฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์มีความหมายอย่างไรและสำคัญอย่างไร
- เด็กๆ จะมีวิธีการการเลือกรับเลือกบริโภคสื่ออย่างไร จึงจะเหมาะสมกับวัย
หลังจากศึกษาข้อมูลเสร็จแล้ว เด็กๆ ได้นำมาสรุปใส่ชาร์ต และติดผนังห้องให้เพื่อนๆ ได้เดินอ่านแลกเปลี่ยนกัน (Wall Thinking) และจับคู่สรุปความเข้าใจด้วยการแต่งเป็นการ์ตูนช่อง นำเสนอเพื่อนๆ
และ คุณครู
มีเวลาเหลืออีก หนึ่งชั่วโมงคุณครูจึงนำเสนอคลิปแอนิเมชันรูปแบบต่างๆ ให้เด็กๆ ดู เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น