วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 3 Show and Share


ลังจากเด็กๆแบ่งกลุ่มค้นคว้าเกี่ยวกับชนิด ประเภท ความหมาย ความสำคัญ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธธรมชาติ
ได้สรุปความเข้าใจเป็น Mind mapping / Lego นำเสนอคุณครูและเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น