วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 4 "ภัยธรรมชาติ"

"ภัยธรรมชาติ"
  • ภัยธรรมชาติมีอะไรบ้างและเกิดขึ้นได้อย่างไร?
  • ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร?
  • เราจะมีวิธีป้องกันภัยธรรมชาติได้อย่างไร?
กิจกรรม
  • แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด
  • การทดลองเกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติ
  • สรุปความเข้าใจเป็น "นิทาน"
  • นำเสนอ Show and Share
ชิ้นงาน
  • นิทาน
  • การทดลอง
  • สรุปสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น