วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 3 ทรัพยากรมีความสำคัญและสัมพันธ์อย่างไรต่อตัวเรา...และจะมีวิธีการดูแลให้ใช้ได้นานและคุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร

หลังจากเด็กๆ ได้วางแผนปฏิทินเสร็จแล้ว ก็เริ่มศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามที่วางแผนไว้

ในสัปดาห์ที่ 3 มีคำถามที่กระตุ้นการคิดเด็กๆ Key Questions?

  • ในโรงเรียนของเรามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง? และสำคัญต่อนีกเรียนอย่างไร?
  • ทรัพทยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ หิน และแร่ธาตุ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
  • ถ้าไม่มีทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ หิน และแร่ธาตุ จะเป็นอย่างไร?
  • นักเรียนจะมีวิธีการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ หิน และแร่ธาตุ อย่างไร?
กิจกรรม
  • ศึกษาสำรวจธรรมชาติในโรงเรียนและสรุปออกมาเป็นภาพวาด
  • แบ่งกลุ่มศึกษาชนิด/ประเภท ของทรัพยากรและนำเสนอ (Mind mapping)
  • แบ่งกลุ่มสรุปการอนุรักษ์และความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่อมนุษย์ (ต่อ LEGO)
  • Show and Share
  • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น