วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ระหว่างการสร้างแรงบันดาลใจ


"สรุปสิ่งที่ได้ดูจากภาพยนต์"

1 ความคิดเห็น:

  1. กระบวนการนี้แม้เด็กจะได้ดู ได้เห็น หรือได้ฟังในสิ่งเดียวกัน แต่สุดท้ายเด็กแต่ละคนจะเป็นคนบอกเองว่าองค์ความรู้ที่เขาได้มันคืออะไร สิ่งนี้สำคัญเพราะมันเกิดจากตัวรู้ของเด็กแต่ละคนเอง

    ตอบลบ