วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

"แลกเปลี่ยนเพื่อต่อเติม"

นอกจากเด็กจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) คุณครูก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกสัปดาห์เพื่อเติมเต็มกิจกรรมต่างๆ ในมุมมองที่หลากหลายยิ่งขึ้น" ระหว่างทาง ครูใหญ่และคุณครูช่วยกันแลกเปลี่ยนเพื่อต่อเติมกิจกรรม "
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553
ห้อง ป. 6 เวลา 16.30 น.

2 ความคิดเห็น:

  1. การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ทำให้ได้ความคิดและกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะ

    ตอบลบ
  2. การประชุม หรือการพูดคุย ทำให้เราได้ต่อเติมและเติมเต็มกันและกัน เพื่อให้ได้สิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้น

    ตอบลบ